دگرباشان در هلند از سوی هیچ خطری تهدید نمی‌شوند و احساس امنیت می‌کنند. این یعنی کسی در هلند به خاطر گرایش یا هویت جنسی‌اش مورد آزار و اذیت یا تمسخر قرار نمی‌گیرد. هیچ‌گاه اجازه اعمال خشونت علیه دگرباشان داده نمی‌شود. همچنین هیچ‌کس اجازه ندارد به خاطر تمایلات جنسی، هویت جنسی، جنسیت یا قومیت کسی او را مورد تبعیض قرار دهد. دگرباشان جنسی طبق قانون اساسی کشور تحت حفاظت هستند.

اما با وجود این باز هم ممکن است تجربه ناخوشایندی برای شما پیش بیاید. برای نمونه، کسی سرتان فریاد بزند و یا حتی با خشونت با شما رفتار کند. در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، سازمان‌هایی هستند که می‌توانند به شما کمک کنند. پلیس نیز می‌تواند شما را یاری دهد. درهلند پلیس مسئول حفاظت از شما است. آیا تا کنون به خاطر هم‌جنس‌گرا، دوجنس‌گرا یا تراجنسی بودن یا به خاطر قومیت مورد آزار و اذیت و یا تبعیض قرار گرفته‌اید؟ همیشه پلیس را در جریان بگذارید! با پلیس راحت باشید و بگویید دگرباش جنسی هستید. حفاظت از شما وظیفه پلیس است.

کمک! – شماره خدمات اضطراری: 112

آیا در خطر هستید؟ آیا در همین لحظه به کمک نیاز دارید؟ در شرایط تهدیدکننده زندگی و یا هنگام مشاهده وقوع جرم، برای دریافت کمک‌های اضطراری با شماره 112 تماس بگیرید. در این شرایط حتی یک ثانیه هم مهم است. مرکز خدمات اضطراری 112 به سرعت کمک موردنیاز شما را می‌فرستد: پلیس، آمبولانس (خدمات پزشکی) یا آتش‌نشانی. در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانید به صورت رایگان با این شماره تماس بگیرید.

چه مواقعی با 112 تماس بگیرم؟

زمانی باید با 112 تماس بگیرید که شرایط اضطراری باشد. یعنی زمانی که زندگی شما یا شخص دیگری در خطر باشد. برای نمونه، زمانی که شما یا شخص دیگری به شدت زخمی شده و به سرعت به خدمات پزشکی نیاز داشته باشید. یا زمانی که شاهد وقوع جرمی هستید.

هنگام تماس با 112 باید موارد زیر را به اطلاع آن‌ها برسانید:

  • چهاتفاقی افتاده است؛
  • کجابه کمک نیاز دارید؛
  • بهچه کمکی نیاز دارید: پلیس، آمبولانس یا آتش‌نشانی

بدین ترتیب به نزدیک‌ترین مرکز خدمات امداد و نجات متصل خواهید شد.

در صورت نیاز به کمک غیراضطراری می‌توانید با پلیس تماس بگیرید: 8844-0900