Cocktail چیست؟

Cocktail یک شبکه اجتماعی است که توسط COC برای پناه‌جویان، پناهندگان و تازه‌واردان دگرباش (لزبین، گی (همجنس‌گرا)، دوجنسیتی و تراجنسیتی و بیناجنسی) ایجاد شده است.

اهداف Cocktail چیست؟

  • هدف Cocktail کاهش انزوا و کناره‌گیری افراد دگرباش تازه‌وارد در جامعه و معرفی آنها به روشی ایمن به جامعه هلند است.
  • هدف Cocktail بهبود فضای اجتماعی و ایجاد امنیت برای تازه‌واردان و مهاجران دگرباش در هلند است.

افراد دگرباش جنسی در بسیاری از نقاط جهان مورد تبعیض و تهدید قرار دارند. در بعضی از کشورها، آنها زندانی شده یا حتی محکوم‌ به ‌اعدام می‌شوند. غالباً فرار تنها گزینه آنهاست. آنها مجبورند خانواده و دوستان خود را برای آینده‌ای نامعلوم در یک کشور غریب ترک کنند. علاوه بر این، گرایش جنسی یا هویت جنسیتی پناهندگان دگرباش، اغلب توسط دوستان تازه‌وارد نیز، همانند کشور مبدأشان، پذیرفته و تحمل نمی‌شود. این امر، انواع مختلفی از تهدید، انزوا، اضطراب، افسردگی یا مسائل بدتری را به دنبال خواهد داشت.

تماس با دوست

Cocktail ارتباط دوستانه‌ای بین تازه‌وارد دگرباش جنسی و یک داوطلب Cocktail برقرار می‌کند.

  • پس از مصاحبه اولیه Cocktail با درنظرگرفتن زبان و خواسته های تازه‌وارد، سعی می‌کند دوستان مناسبی را برای فرد پیدا کند.
  • اگر ارتباطی بین آن دوست و آن تازه‌وارد ایجاد شود، آنها کارهایی را برای هر دوی آنها ترتیب می‌دهند و اینکه چه زمانی و در کجا انجام دهند.

مشارکت

Cocktail کاملاً توسط داوطلب‌ها اداره می‌شود. Cocktail برای رسیدن به اهداف خود، صریحاً در تلاش است تا با سازمان‌های پناهندگان و مهاجران و سایر سازمان‌های حمایتی همکاری کند.

اطلاعات بیشتر…

برای تضمین صداقت و کیفیت لازم، یک داوطلب Cocktail از نظر انگیزه، شایستگی، و قابل‌اعتماد بودن مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای افزایش صلاحیت داوطلبان، دوره‌ها و کلاس‌هایی برای آنها برگزار می‌شود.

دوستان Cocktail، کمک‌های حقوقی، پزشکی، روانی یا مالی ارائه نمی‌دهند. در صورت نیاز، تازه‌وارد به سازمان‌های حرفه‌ای و تخصصی ارجاع داده می‌شود.

تماس

درصورتی‌که یک تازه‌وارد دگرباش (LGBTI) را می‌شناسید که ممکن است به Cocktail علاقه داشته باشد، یا اینکه خودتان یک تازه‌وارد دگرباش هستید، لطفاً با ما تماس بگیرید! ما از همه واکنش‌ها، سؤالات و ایده‌ها استقبال می‌کنیم.