Cocktail چیست؟

Cocktail یک شبکه اجتماعی است که توسط COC برای پناه‌جویان، پناهندگان و تازه‌واردان دگرباش (لزبین، گی (همجنس‌گرا)، دوجنسیتی و تراجنسیتی و بیناجنسی) ایجاد شده است.

اهداف Cocktail چیست؟

  • هدف Cocktail کاهش انزوا و کناره‌گیری افراد دگرباش تازه‌وارد در جامعه و معرفی آنها به روشی ایمن به جامعه هلند است.
  • هدف Cocktail بهبود فضای اجتماعی و ایجاد امنیت برای تازه‌واردان و مهاجران دگرباش در هلند است.

افراد دگرباش جنسی در بسیاری از نقاط جهان مورد تبعیض و تهدید قرار دارند. در بعضی از کشورها، آنها زندانی شده یا حتی محکوم ‌به ‌اعدام می‌شوند. غالباً فرار تنها گزینه آنهاست. آنها مجبورند خانواده و دوستان خود را برای آینده‌ای نامعلوم در یک کشور غریب ترک کنند. علاوه بر این، گرایش جنسی یا هویت جنسیتی پناهندگان دگرباش، اغلب توسط دوستان تازه‌وارد، همانند کشور مبدأشان، پذیرفته و تحمل نمی‌شود. این امر، انواع مختلفی از تهدید، انزوا، اضطراب، افسردگی یا مسائل بدتری را به دنبال خواهد داشت.

فعالیت‌های اجتماعی

Cocktail با برگزاری جلسات و فعالیت‌ها، می‌خواهد یک شبکه اجتماعی ایجاد کند که افراد بتوانند خود واقعی‌شان بوده و احساس پذیرش داشته باشند. خوشبختانه این روش، یک شیوه مناسب برای ادغام در جامعه هلندی (LGBTI) است.

اطلاعات و عمومیت

Cocktail با ارائه اطلاعات هدفمند سعی دارد موقعیت افراد خارجی دگرباش را در مراکز پناه‌جویان و در جامعه هلند بهبود بخشد.

مشارکت

Cocktail کاملاً توسط داوطلب‌ها اداره می‌شود. Cocktail برای رسیدن به اهداف خود، صریحاً در تلاش است با سازمان‌های پناهندگان و مهاجران و سایر سازمان‌های حمایتی همکاری کند.

اطلاعات بیشتر…

برای تضمین صداقت و کیفیت لازم، یک داوطلب Cocktail از نظر انگیزه، شایستهگی، و قابل‌اعتماد بودن مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای افزایش صلاحیت داوطلبان، دوره‌ها و کلاس‌هایی برای آنها برگزار می‌شود.

دوستان Cocktail، کمک‌های حقوقی، پزشکی، روانی یا مالی اراذه نمی دهند. در صورت نیاز، تازه‌وارد به سازمان‌های حرفه‌ای و تخصصی ارجاع داده می‌شود.

تماس

درصورتی‌که یک تازه‌وارد دگرباش را می‌شناسید که ممکن است به Cocktail علاقه داشته باشد، یا اینکه خودتان یک تازه‌وارد دگرباش هستید، لطفاً با ما تماس بگیرید! ما از همه واکنش‌ها، سؤالات و ایده‌ها استقبال می‌کنیم.