COA حامی دگرباشان متقاضی پناهندگی است. شما در همه مراکز پذیرش COA بایستیاحساس امنیت کنید. هیچ‌کس  نباید باهیچ‌گونه سوءاستفاده جنسی یا تبعیض مواجه گردد. در صورت رخ دادن چنین مواردی حتماً باید هر چه زودتر به COA مراجعه کنید. کارمندان COA برای رویارویی با شرایط (درگیری) مختلفی آموزش دیده‌اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد راهبردهای COA در زمینه ایمنی می توانید به این وبسایت مراجعه کنید: