سال می‌تواند در انتخابات کشور هلند به هر کسی که نامزد انتخابات شده است، رأی بدهد. شرکت در انتخابات اختیاری است و به صورت محرمانه انجام می‌شود. یعنی هر کسی می‌تواند رأی دهد و هیچ‌گاه به کسی نگوید به چه کسی رأی داده است. انتخابات مجلس عوام، شورای محلی و استانداری هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. هر پنج سال یک بار نیز انتخابات پارلمان اروپا برگزار می‌گردد. مهاجرین اهل کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند در انتخابات شورای محلی که زندگی می­

کنند، شرکت کنند. همچنین می‌توانند در انتخابات پارلمان اروپا نیز شرکت کنند. مهاجرین اهل کشورهای خارج از اتحادیه اروپا تنها در صورتی می‌توانند در انتخابات شورای محلی شرکت کنند که حداقل پنج سال در هلند زندگی کرده باشند. تنها آن دسته از مهاجرین حق شرکت در انتخابات مجلس عوام و استانداری را دارند که اقامت هلند را اخذ کرده و شهروند این کشور شده باشند. علاوه بر این، در کل افرادی که حق رأی دارند، خود می‌توانند برای برخی از پست­های نمایندگی نامزد شوند.

دولت مبتنی بر قانون اساسی

هلند کشوری مبتنی بر قانون اساسی است. این یعنی حقوق همه برابر است و همه باید از قوانین یکسان پیروی کنند. دولت نیز باید از قانون پیروی کند. در صورت عدم رضایت از تصمیمات دولت، می‌توانید درخواست تجدیدنظر دهید یا به صورت قانونی علیه دولت اقدام کنید. دولت ملزم به پذیرش تصمیم قاضی است. همچنین می‌توانید نزد بازرس ملی شکایت کنید. بازرس می‌تواند دلایل شکایت را بررسی کند. قانون اساسی هلند همه حقوق و وظایف دولت و نیز شهروندان را در بر می‌گیرد. آزادی، برابری و همبستگی در قانون اساسی هلند اهمیت بسیاری دارند.

اطلاعات بیشتر:

ارزشهای بنیادی جامعه هلند