همه افرادی که از آزار و اذیت، خشونت یا رفتار غیرانسانی در کشور خود (چه از سوی دولت و چه از سوی دیگران) واهمه دارند، می‌توانند درخواست پناهندگی دهند تا حفاظت شوند و در کشور دیگری زندگی کنند. شما حق آن را دارید که فرآیند اعطای پناهندگی را بدون هیچ کاستی‌ای بگذرانید و در صورت پذیرش درخواست، پناهنده به حساب می‌آیید و به عنوان بخشی از حقوق‌ خود مشمول دریافت مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، تحصیل و دسترسی به بازار کار خواهید بود. در قسمت زیر می‌توانید نگاهی کلی به فرآیند درخواست پناهندگی در هلند داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر می‌توانید با شورای پناهندگی هلند (VVN) تماس بگیرید: www.vluchtelingenwerk.nl

توجه: این اطلاعات ممکن است تغییر کند. برای کسب اطلاعات به‌روز، با شورای پناهندگی هلند (VVN) به نشانی www.vluchtelingenwerk.nl یا سازمان مهاجرت و اعطای تابعیت (IND) به نشانی www.ind.nl تماس بگیرید.

مرحله 1: ارائه گزارش و ثبت‌نام به محض ورود به هلند (حدود 2 روز)

 • ابتداورود خود را به پلیس اتباع خارجه در ترآپل گزارش دهید.
 • اگراز طریق فرودگاه اسخیپول وارد کشور شدید، به پلیس مهاجرین هلند واقع در فرودگاه گزارش دهید.
 • پلیساتباع خارجه، هویت و مشخصات فردی شما را بررسی می‌کند. همچنین لباس و وسایل شما را بازرسی و تصویر و اثر انگشت‌تان را دریافت می‌کند.
 • لازماست گذرنامه، بلیت و مدارک تحصیلی خود و هرگونه مدرک دیگری که همراه دارید را نیز ارائه دهید.
 • می‌توانیدتا پایان فرآیند در مجاورت اداره پلیس اتباع خارجه تراپل، در محلی به نام «ساختمان پذیرش مرکزی» (که توسط اداره مرکزی پذیرش متقاضیان پناهندگی -COA- اداره می‌شود) اقامت داشته باشید.

مرحله 2: استراحت و آماده‌سازی (حداقل 6 روز)

 • هنگاماقامت در تراپل، از سوی شورای پناهندگی هلند (VVN) اطلاعاتی درباره روند اعطای پناهندگی دریافت خواهید کرد.
 • یک وکیل یاری‌دهنده شما در این مراحل خواهد بود.
 • سپسباید با یک پرستار (و در صورت نیاز پزشک) قرار ملاقات بگذارید.
 • درصورت اقامت در مرکز پذیرش اسخیپول ، خدماتی که به شما ارائه می‌شود عبارت است از ارائه اطلاعات، اختصاص وکیل و ثبت قرار ملاقات با پرستار.

مرحله 3: روند عمومی اعطای پناهندگی: 4 بخش

بخش 1: مصاحبه اولیه: یکی از کارمندان IND با شما ملاقات خواهد کرد و از شما سوالات پایه‌ای راجع به هویت، ملیت و مسیر سفرتان خواهد پرسید. مترجم نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت. در صورت تمایل، حق تقاضای حضور شخص ثالث را نیز دارید، که معولاً داوطلبی از سوی شورای پناهندگی هلند (VVN) است. پس از مصاحبه خواهید توانست با مشاور حقوقی خود ملاقات و مصاحبه خود را بررسی کنید و در صورت لزوم، در آن اصلاحاتی به عمل آورید. وکیل شما این اطلاعات را به IND می‌فرستد و گزارش آن را با شما در میان می‌گذارد.

بخش 2: مصاحبه دقیق: در مصاحبه دوم، دوباره با یکی از کارمندان IND ملاقات خواهید کرد و از شما درباره زندگی‌تان و دلیل‌ درخواست پناهندگی سوالاتی پرسیده خواهد شد. مترجم و مشاور حقوقی نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت. پس از این مصاحبه نیز خواهید توانست در گزارشی که به IND فرستاده خواهد شد، اصلاحات موردنظر خود را انجام دهید.

بخش 3: پیش تصمیم: برای شما نامه‌ای ارسال خواهد شد که مشخص می‌کند دادگاه درخواست پناهندگی شما را تأیید یا رد خواهد کرد و یا زمان بیشتری برای بررسی آن نیاز خواهد داشت (به مرحله 4 رجوع شود). شما و مشاور حقوقی‌تان پیش از تصمیم‌گیری نهایی فرصت پاسخ‌گویی خواهید داشت.

بخش 4: تصمیم: دادگاه پس از لحاظ کردن پاسخ شما به پیش تصمیم ، اقدام به تصمیم‌گیری نهایی خواهد کرد. (به مرحله 5 رجوع شود.) در رابطه با این تصمیم می‌توانید درخواست تجدیدنظر دهید.

مرحله 4: شکل طولانی روند اعطای پناهندگی

در صورت نیاز درخواست پناهندگی شما به بررسی بیشتر، ممکن است پردازش آن به شکل طولانی انجام شود. این یعنی باید برای پذیرش به مکان دیگری مراجعه کنید و تصمیم‌گیری درباره پناهندگی شما بیشتر (حداکثر تا 6 ماه) طول خواهد کشید. در صورتی که مقامات دولتی سوالات بیشتری داشته باشند، ممکن است مصاحبه دیگری از شما به عمل آید.

مرحله 5: اقامت یا خروج

در صورت اعطای پناهندگی:

 • مجوزیبرای اقامت موقت (معمولاً به مدت پنج سال) دریافت خواهید کرد.
 • خانوادهشما اجازه پیوستن به شما را خواهند داشت. بهتر است هر چه زودتر درخواست جابجایی آن‌ها را بدهید، زیرا پس از گذشت 3 ماه جابجایی آن‌ها پیچیده‌تر و مشروط به مواردی خواهد بود.
 • همچنینلازم است دوره هم‌ پیوندی بگذرانید.
 • اجازهکار باحقوق به شما داده خواهد شد (در 6 ماه اول فرآیند اعطای پناهندگی امکان کار برای متقاضیان پناهندگی وجود ندارد).
 • همچننواجد شرایط دریافت مکانی برای زندگی خواهید بود که ترتیب آن از سوی سازمان مرکزی پذیرش متقاضیان پناهندگی (COA) داده خواهد شد.
 • خواهیدتوانست برای دریافت گذرنامه پناهندگان یا اتباع خارجی درخواست دهید.
 • درصورتی که بیش از پنج سال در هلند زندگی کرده باشید (با مجوز اقامت) و هم اکنون دارای مجوز اقامت دائم باشید، می‌توانید برای دریافت تابعیت هلند درخواست دهید.
 • حقتحصیل را خواهید داشت.

در صورت عدم اعطای پناهندگی:

گزینه 1: می‌توانید درخواست تجدیدنظر دهید.

 • درصورتی که در شکل عمومی روند اعطای پناهندگی رد شده باشید، باید تا یک هفته پس از آن درخواست تجدیدنظر خود را ثبت کنید. بیشتر اوقات حین فرآیند تجدیدنظر امکان اقامت در هلند وجود ندارد.
 • درصورتی که درخواست شما در شکل طولانی روند اعطای پناهندگی رد شده باشد، تا چهار هفته وقت دارید درخواست تجدیدنظر خود را ثبت کنید. حین فرآیند تجدیدنظر نیز اجازه اقامت در هلند را خواهید داشت.

گزینه 2: شما بایداز هلند خارج شوید. در رابطه با کمک‌های مالی و غیره برای بازگشت به کشور خود می‌توانید با سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) تماس بگیرید.