هر کس باید بتواند بی‌واهمه و با هر گرایش یا هویت جنسی‌ از حقوق بشر برخوردار باشد. با وجود این، در کشور‌های بسیاری این دسته از حقوق بشر به رسمیت شناخته نمی‌شود و بروز گرایش یا هویت جنسی ممکن است سبب انزوا یا خجالت فرد شود یا حتی برای او خطرناک باشد.

اما این دسته‌بندی‌ها اصلاً به چه معنا است؟

گرایش جنسی فرد به معنای احساسات، شهوات، اعمال، احساسات عشقی و هویتی است، از جمله مرد یا زن هم‌جنس‌گرا بودن (تمایل به هم­جنس)، دگرجنس‌گرا (تمایل به جنس مخالف) و دوجنس‌گرا (تمایل به هر دو جنس).

منظور از هویت جنسی، رابطه جنسیت زیست‌شناختی فرد (مذکر یا مونث) با احساسات آن‌ها و دسته‌بندی اجتماعی جنسیت است (یعنی امکان دارد که فرد  از لحاظ احساسی و رفتاری خود را زن یا مرد تلقی کند، و یا بر این باورباشد که به هیچیک از این دو دسته تعلق ندارد). تراجنسی ­ها افرادی هستند که جنسیت زیست‌شناختی خود را با جنسیت حقیقی خود یکسان نمی‌دانند (ممکن است مونث به دنیا آمده باشند، اما احساس کنند مرد هستند، یا مذکر به دنیا آمده باشند و احساس کنند زن هستند و یا با وجود اینکه مذکر یا مونث به دنیا آمده باشند، احساس کنند جنسیت آزادتری دارند).

 

ایمنی و حقوق در هلند

واژه‌های هم‌جنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسی در هلند (و در این نرم‌افزار) اصطلاحات رایجی هستند. هلند در چند دهه گذشته از نظر احترام به حقوق دگرباشان جنسی در میان کشورهایی بوده که بیشترین پیشرفت را در این زمینه داشته‌اند و در سال 2001، اولین کشوری شد که ازدواج همجنسگرایان را قانونی اعلام کرد.

قانون حقوق برابر که در سال 1983 تصویب شد، تبعیضاتی را که در ارائه مسکن، پذیرش و استخدام به خاطر گرایش جنسی فرد اعمال شوند، ممنوع اعلام می‌کند. همچنین، امکان پیگرد قانونی یا اعمال تبعیض از سوی دولت هلند بر علیه افراد دگرباش جنسی به خاطر گرایش یا هویت جنسی آن‌ها وجود ندارد. حفاظت از ساکنین این کشور در برابر تبعیضاتی که به خاطر گرایش یا هویت جنسی‌شان بر آن‌ها اعمال می‌شود، بر عهده دولت است.