اگر در کشور خود از آزار و اذیت به خاطر دگرباش بودن (یا حتی درنظر گرفته شدن به عنوان دگرباش) واهمه دارید، می‌توانید برای پناهندگی هلند درخواست دهید. در صورت پذیرش درخواست، حق زندگی و کار در هلند را خواهید داشت.

اما باز هم این فرآیند ممکن است بسیار سخت و طولانی شود و تضمینی برای پذیرش درخواست پناهندگی شما وجود ندارد. باید دگرباش بودن خود را به صورتی موجه و باورپذیر مطرح کنید(که مشخص کردن آن ممکن است دشوار باشد). همچنین باید بطور پذیرفتنی و قانع کننده ای نشان دهید که در صورت بازگشت به کشور خود، به خاطر گرایش جنسی‌تان با خطر حتمی مواجه می‌شوید و دولت توانایی حفاظت از شما را ندارد. دولت هلند به این مسائل رسیدگی خواهد کرد و اعتبار شما را نیز در نظر خواهد داشت (که مشخص شود اطلاعاتی که درباره خود و تجربیات خود می‌دهید درست است یا خیر).

دو سازمان‌ از سازمان‌های دولتی هلند در فرآیند اعطای پناهندگی دخالت دارند: سازمان مرکزی پذیرش متقاضیان پناهندگی (COA) و سازمان مهاجرت و اعطای تابعیت (IND). هیچ‌یک از این دو سازمان حق ندارند به خاطر دگرباش بودن‌، تبعیضی علیه شما اعمال کنند. در مراکز پذیرشی که حین انجام فرآیند اعطای پناهندگی در آن اقامت دارید، در صورت رویارویی با تبعیض از شما محافظت خواهد شد.

در صورت تمایل به درخواست برای پناهندگی در هلند به علت ترس مستدل از آزار و اذیت به خاطر گرایش جنسی، جنسیت و یا هویت جنسی، لازم است این موضوع را به عنوان دلیل درخواست پناهندگی به سازمان‌های مربوطه اعلام کنید. صحبت کردن درباره تمایلات، تجربیات و یا احساسات جنسی با غریبه‌ها ممکن است دشوار باشد، اما به یاد داشته باشید که این افراد تنها سعی در یاری دادن شما دارند. بهتر است به محض احساس ترس از آزار و اذیت در کشور خود به خاطر دگرباش بودن، وکیل خود، IND و یا شورای پناهندگی هلند (VVN) را مطلع سازید.

با وجود این، برخی از دگرباشان به دلایل دیگری برای پناهندگی در هلند درخواست می‌دهند. این نرم‌افزار اطلاعات لازم برای همه دگرباشان متقاضی پناهندگی را در بر دارد، خواه گرایش یا هویت جنسی شما دلیل ثبت درخواست پناهندگی باشد و خواه نباشد.